Pravila Privatnosti

Politika privatnosti

Uvodne odredbe

Voditelj obrade podataka je obrt LUXOR informatički poslovi OIB:71500926446, 10450 Jastrebarsko. LUXOR informatički poslovi zadržavaju pravo izmjena Politike privatnosti  te Vas molimo da povremeno posjetite ovu stranicu radi informiranja o mogućim izmjenama Politike privatnosti.

Ovom politikom privatnosti objašnjeno je postupanje s osobnim podacima koje prikupljamo od Vas ili o Vama elektronskim putem,  putem pisane ili verbalne komunikacije  te tijekom  sudjelovanja u našim radionicama.

“Osobnim podacima” podrazumijevaju se sve informacije prikupljene i pohranjene u formi koja omogućuje da budete osobno identificirani, i to direktno (npr. imenom i prezimenom) ili indirektno (npr. brojem telefona), a kao fizička osoba. Prije nego što nam dostavite te informacije, preporučujemo da pročitate ovaj dokument u kojemu su opisane naše smjernice za zaštitu privatnosti i osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka

Prikupljamo, obrađujemo i pohranjujemo Vaše osobne podatke u skladu s važećim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj te u skladu s ovom Politikom privatnosti.

LUXOR informatički poslovi poštuju Vašu privatnost te sve osobne podatke tretira kao strogo povjerljive informacije. U procesu obrade i upravljanja osobnim podacima ponašamo se odgovorno te poduzimamo potrebne mjere u svrhu zaštite Vaših osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjene ili uništenja, te ćemo održavati osobne podatke preciznima i ažurnima koliko je god to moguće. Obvezni smo čuvati povjerljivost i štititi sve osobne podatke kojima imamo pristup, te iste koristiti isključivo u točno određenu (propisanu) svrhu, a u svrhu pružanja usluge iz ugovornog odnosa.

Zaštita osobnih podataka djece

 LUXOR informatički poslovi ne prikupljaju, ne želi i nema namjeru prikupljati osobne podatke osoba mlađih od 18 godina te ih nećemo ni na koji način rabiti.

Podaci na koje se odnosi politika privatnosti

Osobni podaci na koje se odnosi naša Politika privatnosti:

 • ime i prezime
 • adresa
 • adresa e-pošte
 • broj telefona, mobitela ili faksa
 • podaci o kreditnoj kartici
 • podaci o OIB-u
 • IBAN i ostali podaci koje ste nam dali tijekom postupka plaćanja ili osiguranja plaćanja
 • bilo koji drugi podaci koje nam napomenete, a za koje želite da ostanu tajni
 •  

Poduzet ćemo sve razumne mjere kako bismo osigurali točnost i potpunost bilo kojeg Vašeg osobnog podatka koji je zabilježen kod nas.

Osjetljivi podaci

Pojam „osjetljivi podaci” odnosi se na podatke u vezi s Vašim rasnim ili etničkim podrijetlom, političkim stavovima, religijskim ili filozofskim uvjerenjima, članstvom u sindikatu, zdravljem, seksualnim životom ili seksualnom orijentacijom, genetskim podacima, kaznenom evidencijom i svim drugim biometrijskim podacima koji se upotrebljavaju u svrhu jedinstvene identifikacije. Sukladno Uredbi o zaštiti osobnih podataka, LUXOR informatički poslovi ne prikupljaju, ne žele i nemaju namjeru prikupljati osjetljive podatke.

Način prikupljanja osobnih podataka

U svakom  kontaktu s gostom, klijentom odnosno poslovnim partnerom te u svakom segmentu našeg poslovanja možemo prikupljati osobne podatke. Svoje osobne podatke možete nam dati na sljedeće načine:

 

 • u komunikaciji s nama putem telefona, elektroničke pošte, društvenih mreža, faksa i drugih kanala
 • sudjelovanjem u nagradnom natječaju ili promociji
 • prilikom ostalih načina komunikacije i korespondencije

Osobne podatke možemo primiti i od trećih strana s kojima usko surađujemo (uključujući poslovne partnere, kooperante ili dobavljače u tehničkim uslugama te uslugama plaćanja i dostave i slično).

 

Svrha dobivenih podataka

 

Sve informacije koje dobijemo ili zatražimo koriste se isključivo u sljedeće svrhe:

 • što učinkovitijeg odgovora na Vaš upit
 • pružanje usluga koje ste tražili od nas
 • izvršenje obveze koje proizlaze iz različitih ugovora između Vas i nas
 • radi osiguranja pružanja i plaćanja usluge
 • izrade potvrde rezervacija, ponuda, računa i ostalih dokumenata (ugovorna obveza)
 • korištenje Vaših povratnih informacija za unapređenje naših usluga
 • naše interne statističke obrade podataka

Vašim upitom i ustupanjem svojih osobnih podataka (poput adrese e-pošte, broja telefona i slično) kroz sve oblike komunikacije dajete svoju izričitu suglasnost da Vam se LUXOR informatički poslovi mogu obratiti radi ponude svojih usluga te time potvrđujete da ste upoznati s našom Politikom privatnosti. Navedeni podaci biti će korišteni isključivo u tu svrhu.

Kolačići i internetske tehnologije

Naša web stranica se može koristiti „kolačićima“ i drugim tehnologijama koje nam olakšavaju da Vam isporučimo sadržaj prema Vašim interesima, obrađivanje rezervacija ili zahtjeva i/ili analiziranje karakteristike Vaših posjeta. “Kolačići” su svojevrsni paketi podataka koje koriste serveri kako bi slali statusne informacije u korisnikov preglednik te za povrat statusnih informacija u originalni server kroz taj isti preglednik. Na temelju tog uzorka, informacije se prilagođavaju Vašim potrebama i načinu na koji obično koristite Internet. Kolačići se ne sadrže Vaše ime već IP adresu, a nakon što prekinete rad na poslužitelju, informacije nam više nisu dostupne. Želite li u bilo kojem trenutku izbrisati ili onemogućiti kolačiće na svojem računalu, možete ažurirati postavke svojeg internetskog pretraživača (informacije o načinu brisanja i onemogućavanja kolačića potražite na svojem pretraživaču .).

 

Sadržaj politike privatnosti i Vaša suglasnost

Vašu e-mail adresu i ostale podatke ne prodajemo, ne iznajmljujemo, niti otkrivamo trećim stranama (pravnim i fizičkim osobama) na raspolaganje bez Vaše izričite privole, jer je to protivno Politici o privatnosti i važećim zakonskim propisima o zaštiti osobnih podataka. Obvezujemo se da trećim stranama nećemo otkrivati Vaše osobne podatke, osim tijelima javne vlasti kojima smo u obvezi dostaviti propisane osobne podatke, sukladno važećim zakonskim propisima.

LUXOR informatički poslovi prikupljaju samo osobne podatke koje ste nam dobrovoljno dostavili te ih upotrebljavaju za potrebe pružanja dogovorenih usluga. Vaše osobne podatke možemo podijeliti s drugim stranama ukoliko imamo Vaš pristanak ili ukoliko je to nužno kako bi izvršili ugovorene obveze tj. pružili naručene usluge.

Ne tražimo od Vas da nam pošaljete svoje podatke da biste pristupili našim stranicama, niti tražimo da nam otkrijete više podataka nego što je doista potrebno za rezervaciju ili upotrebu neke od naših usluga. Ispunjavanjem obrasca na mrežnom mjestu jamčite da su informacije koje ste naveli točne, da ste ovlašteni raspolagati danim informacijama te da ste u cijelosti suglasni da Vaše podatke prikupljamo i upotrebljavamo u skladu sa zakonom i uvjetima naše Politike privatnosti.

LUXOR informatički poslovi ne odgovaraju za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile odnosno drugih objektivnih okolnosti kojima bi se eventualno uzrokovalo slučajno i nenamjerno kršenje zajamčene zaštite Vaših podataka, ali jamči da će pogreška biti otklonjena, što je prije moguće ako to bude izvedivo.

Obrada i zadržavanje podataka

LUXOR informatički poslovi će obrađivati Vaše podatke za vrijeme koje je potrebno za postizanje gore navedenih svrha. LUXOR informatički poslovi će zadržati Vaše podatke za vrijeme potrebno ili dopušteno u skladu sa važećim zakonskim propisima. Nakon završetka ugovornog odnosa LUXOR informatički poslovi čuvaju podatke klijenata 11 godina (sukladno zakonskim odredbama), a u slučaju privole i legitimnog interesa (kao pravne osnove za prikupljanje podataka) čuvaju podatke do trenutka povlačenja privole ili prigovora na legitimni interes obrade.

Provjera, izmjena ili brisanje osobnih podataka

U svakom trenutku možete provjeriti ili izmijeniti osobne podatke ili tražiti brisanje osobnih podataka koje ste nam dostavili prilikom posjete našem mrežnom mjestu ili na neki drugi način (ako se ti podaci i dalje nalaze u našoj bazi podataka). Ako želite ostvariti to pravo kontaktirajte nas na adresu info@luxor-informatika.com, a prema potrebi priložite jedan od obrazaca:

Zahtjev-za-brisanje-osobnih-podataka

Zahtjev-za-ispravak-osobnih-podataka

Zahtjev-za-pristup-osobnim-podacima

Ažurirano 11.04.2022.